Slovníček investora

Akcie

Cenný papír reprezentující podíl na podniku. Majitel akcie je spolumajitelem příslušného podniku.

Burza

Obvykle instituce, jejímž úkolem je párovat nabídku a poptávku při prodeji cenných papírů a na tomto základě určovat rovnovážnou cenu cenných papírů a garantovat (zabezpečovat) vypořádání obchodů.

Cenný papír

Instrument, který zachycuje majetkové a finanční nároky vůči nějakému subjektu, např. akcie, obligace, podílový list, směnky, atd.

Dluhopis (obligace)

Cenný papír, reprezentující závazek emitenta splatit určitou částku a určitý úrok. Majitel dluhopisu je věřitelem emitenta. S delší splatností nebo rizikovostí emitenta roste požadovaná riziková prémie nad bezrizikovou sazbu, a tím pádem i kupónová sazba. Vývoj ceny dluhopisů v období před splatností je nepřímo úměrný pohybu úrokových sazeb, tzn. pro majitele dluhopisů je výhodné snižování úrokových sazeb. Dluhopisový (obligační) fond

Dividendy

Výnosy vyplácené podniky z akcií. U podílových fondů jsou obdobou dividend podíly na zisku.

Diverzifikace

Rozložení investic v portfoliu za účelem rozložení rizika mezi více cenných papírů.

Investiční riziko

Míra pravděpodobnosti, že se sníží hodnota investice. Největší investiční riziko mají akciové fondy, nejmenší naopak fondy peněžního trhu.

Investiční horizont

Doporučená doba investice.

Konzervativní fond

Fond, který investuje do kvalitních dluhopisů s krátkou dobou splatnosti, jako jsou pokladniční poukázky, státní dluhopisy, dluhopisy největších bank a nejkvalitnější podnikové dluhopisy, krátkodobé termínované obchody s dluhopisy a krátkodobé terminované vklady.

Nominální hodnota

(Jmenovitá hodnota) Údaj vyjádřený v určité měně, vytištěný na cenném papíru, která se může lišit od jeho tržní ceny

Otevřený podílový fond

Podílový fond, u kterého není počet podílových listů limitován a podílník má právo na odkoupení svých podílových listů investiční společností za aktuální tržní hodnotu ke dni uplatnění práva na odkup.

Portfolio investiční

Soubor cenných papírů v aktivech fondu.

Portfolio finanční

Soubor finančních produktů.

Podílový fond

Fond pro který investiční společnost shromažďuje peněžní prostředky vydáváním podílových listů. Podílový fond není samostatnou právnickou osobou. Majetek v podílovém fondu je společným majetkem majitelů podílových listů a je svěřen investiční společností do obhospodařování. Ta jej používá ke koupi cenných papírů nebo ukládá na účty u bank.

Riziko

Nebezpečí, že investor nedosáhne očekávaného výnosu, popřípadě utrpí ztrátu.

RM-Systém

Organizátor veřejného mimoburzovního trhu pro obchodování s cennými papíry.

Uzavřený podílový fond

Podílový fond, u něhož je stanoven minimální počet vydaných podílových listů a je stanovena doba, po kterou budou podílové listy vydávány. V průběhu stanovené doby trvání fondu nemá podílník právo na odkoupení podílového listu investiční společností. Podílový list může být obchodován na veřejném trhu cenných papírů.

Neváhejte mne kontaktovat

Ing. Jiří Svoboda
specialista na investice

+420 608 824 424

Provedu vás světem invetic tak, že se budete ptát: „To je opravdu tak snadné?!“

Investujte a spořte
abyste vydělali!
03

Co říkají ti, kterým jsem už hypotéku vyřídil

Chválíme a pozitivně hodnotíme přístup, jednání a chování pana Jiřího Svobody za to, jakým způsobem nám pracoval na získání hypotečního úvěru, za jeho komunikaci s realitní kanceláří, jenž prodej nemovitosti zprostředkovávala. Vždy nám byl k dispozici, vysvětlil, co jsme potřebovali vysvětlit. Není nic, co bychom mu vytknuli. Děkujeme pane Jiří! Jana Bencalíková s partnerem  (Ostrava)
04

Sledujte můj Facebook, vyplatí se to :)

Investiční program IVY vydělal za 3 měsíce 4,93% ! Lze ho využít i jako DIP

Už jen do 31.5.24 využijte sedmiletý dluhopis s pevně daným výnosem 6,75% ročně (pětiletý 6,25%).

Nemovitostní fond Nemo lze nyní sjednat i jako DIP (dlouhodobý investiční produkt). Využijte daňové zvýhodnění.

Nemovitostní fond NEMO předloni vydělal 7,91% a za loňský rok 7,21%. Investujte také.

Odběr novinek

Chcete být v obraze ohledně hypoték a investic?